HU

Házirend

 1. A szálloda az elszállásolás meghosszabbítása iránti igényt -ha erre előzetes megállapodás a vendéggel nem történt- más, korábbi kötelezettségvállalás vagy egyéb fontos ok esetén nem köteles elfogadni. Ilyen esetben a meghosszabbítási igény el nem fogadásáról a vendéget tárgynap 11 óráig értesíteni kell.
 2. Minden megszálló vendég személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a szoba elfoglalása előtt tartozik igazolni. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.
 3. A vendég szállodai szobájában látogatókat csak a porta előzetes tudomásával és hozzájárulásával fogadhat.
 4. A szállodai számlát bemutatáskor kell kiegyenlíteni. A szoba árának kifizetése az ott tartózkodás előtt is megkívánható.
 5. Számlakiegyenlítési és kártérítési követelése biztosítására a szállodát a vendéggel szemben törvényes zálogjog, illetve visszatartási jog illeti meg.
 6. Egy napi szállásdíj a szoba használatára 14 órától másnap 11 óráig jogosítja a vendéget. Az elutazási szándékot 11 óráig kérjük a szálloda portáján bejelenteni. Ennek elmaradása esetén, vagy ha a szoba átadása 11 óráig nem történt meg, a szálloda jogosult további egy napi szobaár felszámítására.
 7. Rendellenes használat, illetve gondatlanság által okozott károkért a vendég kártérítéssel tartozik.
 8. Kérjük, hogy a szobát csak rendeltetésszerűen vegye igénybe és ott -villanyborotva kivételével- csak a szálloda tulajdonát képező elektromos készüléket használja.
 9. Gyúlékony vagy szennyező anyagot a szobában tartani szigorúan tilos! Kérjük, az ágyban ne dohányozzon. Ha tüzet észlel, kérjük azonnal jelezze a portának.
 10. Tűz vagy egyéb veszély esetén szobáját és a szállodát a kifüggesztett menekülési útvonal alapján hagyhatja el. 
 11. A szállodai szoba és a társashelyiségek használatakor a szálloda csendjét és rendjét kérjük őrizze meg.
 12. Kérjük, hogy ideiglenes távozáskor, valamint elutazáskor szíveskedjen a világítást kikapcsolni, a csapokat elzárni és a szoba kulcsát a portán leadni. 
 13. A vendégnek a szállodába hozott tárgyai elvesztése vagy pusztulása esetén keletkezett káráért a szálloda legfeljebb 5 000 Ft erejéig felel és csak abban az esetben, ha a kárt a szállodának felróható körülmény okozta. A szállodába hozott tárgyak azok, amelyeket a vendég a szálloda alkalmazottainak átadott vagy szállodai szobájában, illetve a szállodának erre a célra szolgáló helyén elhelyezett.
 14. Készpénzért, értékpapírokért és értéktárgyakért a szálloda csak akkor tartozik felelősséggel, ha a vendég azokat a szálloda értékmegőrzőjében helyezte el. Az értékmegőrző használata díjtalan.
 15. Kérjük, észrevételeit és esetleges panaszait a portán elhelyezett vásárlók könyvébe jegyezze be.

A szálloda vezetősége

Árkalkuláció